Κύριο σημείο αναφοράς αποτελεί η θρησκεία για τους Έλληνες, καθώς η συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι η Ορθοδοξία συνδέεται στενά με την ταυτότητα του Έλληνα.

Σύμφωνα με έρευνα της Pew Research, οι επτά στους δέκα Έλληνες θεωρούν ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις εθνικές αξίες της χώρας και σε αυτές της Δύσης.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, μόλις το 31% στην Ελλάδα θα αποδεχόταν έναν μουσουλμάνο στην οικογένεια όταν ο μέσος όρος στη Δυτική Ευρώπη είναι 66%.

Η έρευνα έχει καταδείξει ότι στην Ελλάδα υπάρχει χαμηλό ποσοστό αποδοχής του γάμου των ομοφύλων αλλά και τω ν αμβλώσεων, πάλι σε σχέση με το μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης.

Επτά στους δέκα Έλληνες διαφωνούν με το γάμο ομοφύλων, ενώ οι μισοί περίπου διαφωνούν με το κατά πόσο οι αμβλώσεις πρέπει να είναι νόμιμες, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη όπου η πλειοψηφία λέει ξεκάθαρα «ναι».

Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours